Duyuru

Gizle
No announcement yet.

BOĞULMA, İLK YARDIM VE TEDAVİSİ hakkında önemli noktalar

Gizle
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • BOĞULMA, İLK YARDIM VE TEDAVİSİ hakkında önemli noktalar

  BOĞULMA, İLK YARDIM VE TEDAVİSİ

  Boğulma hava soluyan bir canlının solunum yollarının sıvı ile dolarak ölümü olarak tanımlanır. Yarı-boğulma ya da boğulayazma (near-drowning) ise bu aşamadaki bir canlının tekrar yaşama döndürülmesi en azından bir süre daha yaşatılabilmesi anlamını taşır. Boğulma dalıcılar dışındaki topluluğun önemli bir kaza nedeni olmasına rağmen dalıcılar arasında sanılanın aksine çok daha seyrektir. Ancak su içi kazaların bir çoğunun sonucunda boğulma oluşabilir. Bu nedenle tüm dalıcılar boğulmada ilk yardım ve kurtarma tekniklerine hakim olmalıdır.

  Araştırmaların ortaya koyduğu bir gerçek de boğulma ile alkol arasındaki yakın ilişkidir. Alkol alımı ile gereksiz risk alabilme cesareti artmakta, tehlike anında yargılama yeteneği bozulmakta, damar genişlemesi nedeniyle ısı kaybı artmakta, gırtlak refleksinin bozulmasıyla solunum borusuna su daha rahat girebilmekte ayrıca kusmaya yatkınlık artmakta ve intihara eğilim artışı gözlenmektedir. Alkollü iken suya girmek bir dalıcının yapacağı en son hata olmalıdır.

  İnsanlarda gelişmiş gırtlak refleksi nedeniyle bazı boğulma olgularında akciğerler kuru kalabilir. Ancak boğulma olgularında sorun akciğerler yoluyla dokuların oksijensiz kalmalarından başka bir şey değildir. Yüksek oksijen gereksinimi olanlar öncelikli olmak üzere tüm organlar işlev dışı kalırlar. Bunlardan ön sırada gelenleri beyin ve kalp gibi yaşamsal organlardır.

  Boğulma olgularında sırasıyla öksürük, soluma güçlüğü, göğüs ağrısı görülür. şok durumu geliştikten sonra dudaklar ve dil morarır, ağız kenarında pembe-beyaz renkli köpük saptanabilir. Giderek solunum ve nabız ortadan kalkar.

  Bilinci açık hasta oksijen verilerek acilen en yakın tıbbi merkeze şok pozisyonu ve kurallarında taşınmalıdır. Tamamen iyileşen hastalar bile 24 saat süreyle bir tıbbi merkezde bulundurulmalıdır.

  Solunumu ve dolaşımı bulunmayan hastalar bir sonraki derste anlatılacak yapay solunum ve kalp masajı tekniği ile tıbbi yardım gelene kadar tedavi edilmeye çalışılmalıdır. Özellikle soğuk sularda 1 saatten daha uzun süre dipte kalıp kurtarılan kazazedeler olduğu düşünülerek bu girişim tıbbi yardım gelene kadar asla sonlandırılmamalıdır.


  İlk yardım
  Kazazedenin hayati bulgularını herhangi bir tıbbi müdahale yapmadan stabil olarak bir doktor yada ambulans gelene kadar sağlamak.

  İlk Değerlendirme Dairesi:

  Uyarma :Kazazedeye yaklaşılır,kazazede sözlü olarak ve köprücük kemiğine dokunarak uyarılır. Burada kendinizi tanıtmanız önemlidir, kendinizi tanıtırken ilkyardım eğitimi aldığınızı ve kişiye yardım etmeye geldiğinizi belirtmeniz önemlidir. Kişinin yardımınızı reddetme hakkı vardır.


  Solunum yolu kontrolü: Suni Solunum

  Gerekiyorsa hastayı sırtüstü yatacak şekilde çevir
  Kendine doğru çekerek yavaşça yuvarla

  Solunum yollarını aç
  Başını arkaya at ve çenesini kaldır.

  Solunumu kontrol et
  3-5 saniye süresince bak, dinle ve hisset

  Eğer hasta nefes alıyorsa:
  Solunum yolunu açık tut
  Solunumu gözle
  Ağır bir kanama olup olmadığını kontrol et

  Eğer hasta nefes almıyorsa:

  İki tam nefes ver:
  Kafasını geride tut
  Burnunu parmaklarınla tıka
  Dudaklarını hastanın ağzının etrafına yapıştır
  Her biri 1-1½ saniye sürecek şekilde iki tam nefes ver
  Nefes verdikçe hastanın göğsünün inip kalktığını izle

  Nabzı kontrol et

  şah damarını bulup 5-10 saniye nabzı hisset

  Hastanın nabzı varsa..
  Ağır bir kanama olup olmadığını kontrol et, varsa kontrol altına al
  Solunumu kontrol et
  Nefes almıyorsa suni solunum yap

  Nabız yoksa..
  Ağır bir kanama olup olmadığını kontrol et, varsa kontrol altına al
  Kalp masajına başla

  Suni Solunuma başla
  Solunum yolunu kafasını arkaya atıp çeneyi yukarı kaldırarak açık tut
  Burnunu parmaklarınla tıka
  Her 5 saniyede bir bir tam nefes ver
  Nefes verdikçe göğsünün kalkıp indiğini izle
  1 dakika devam et (~12 nefes)

  Nabzı ve solunumu her dakika kontrol et
  Nabzı bulmak için 5-10 saniye bekle

  Eğer hastanın kalbi atıyorsa ve nefes alıyorsa..
  Solunum yolunu açık tut
  Solunumu gözle

  Eğer hastanın kalbi atıyorsa ama hala nefes almıyorsa..
  Suni solunuma devam et

  Eğer hastanın kalbi atmıyorsa ve nefes almıyorsa..
  Kalp masajına başla

  Eğer suni solunum yaparken hastanın göğsü kalkmıyorsa..
  Kafasını bir kez daha arkaya at
  Suni solunumu bir daha dene

  Eğer hastanın göğsü hala kalkmıyorsa..
  Heimlich Manevrası
  Parmakla ağzın içini tara
  Solunum yolunu aç ve yeniden suni solunumu dene

  6 ila 10 Heimlich manevrası yap
  Bir elin ayasının altını hastanın karın bölgesinin ortasına gelecek şekilde yerleştir.

  Diğer eli birincinin üstüne koy
  İleri doğru bastır

  Parmakla ağzın içini tara
  Dili ve alt çeneyi başparmak ve diğer parmaklarla tut ve çeneyi kaldır,
  Parmağını yanaklardan dilin arkasına doğru tara
  Tıkayan objeyi dışarı çıkar

  Heimlich manevrası, parmakla ağzın içini tarama ve suni solunum adımlarını.
  Hasta öksürmeye veya nefes alamaya başlayıncaya,
  Tıkayan nesne çıkartılıncaya veya
  Yetkili bir tıp uzmanı gelinceye kadar tekrar et

  Solunum yolunun açılması:Eğer kişinin solunum yolları tıkalı ise birinci ve üçüncü parmak ile çene kemiğinin birleştiği noktaya baskı yaparak işaret parmağıyla hava yolları temizlenmeye çalışılır. Eğer hala açılmadıysa diyaframa sağ ve sol el üst üste konarak karın bölgesinden diyaframı ittirir pozisyonda diyaframa doğru bası uygulanır.  HEIMLICH MANEVRASI

  Hastanın tıkandığından emin ol.

  Eğer kişi tıkanmadıysa..
  Öksürmeye devam etmesi için cesaretlendir
  Durumu gözlemeye devam et

  Eğer kişi tıkandıysa..
  Yardım edebilecek birisini çağır

  Karın bölgesini sık
  Kollarını kişinin belinin etrafına sar
  Bir elini yumruk yap
  Yumruğun başparmak tarafını kişinin karnına, göbeğin hemen üstüne, göğüs kemiğinin alt ucunun altına yerleştir
  Yumruğu diğer elinle kavra
  Kişinin karnını çabuk ve yukarı doğru bir hareketle sıkıştır
  Her sıkış diğerinden ayrı ve tıkayan nesneyi yerinden oynatmak amaçlı olmalıdır

  Karın bölgesini sıkmaya..
  Nesne çıkartılıncaya,
  Kişi nefes almaya veya öksürmeye başlayıncaya,
  Kişi bayılıncaya,
  Tıp alanında uzman bir kişi devralıncaya kadar devam et.


  Hasta kendinde değil ise..
  Sırtüstü çevir
  Solunum yollarını, solunumu kontrol et
  İki tam nefes ver, nefes hastanın ciğerlerine gitmiyorsa başı yeniden kaldır
  Hastanın karnını ileri doğru hareketlerle it
  Ağzının içini parmağınla tara


  Hastanın kalçasından 10-15 cm öteye, hastanın vücudu ile 45 açı yapacak ve hastanın başının arkasına bakacak şekilde diz üstü çömelin. Dikkatle hastanın kolunu başının üstüne değecek şekilde yerleştirin Hastanın diğer kolunu, dikkatle, avuç yukarı ve hafifçe kalçanın altına gelecek şekilde hastanın yanına koyun Bir elinizle hastanın ensesinden tutarken diğer elinizle yatay kolun dirseğinden tutup kendi dirseğinizle hastanın kalçasına aşağı doğru hafifçe bastırın Hastayı, başı boynu ve gövdesiyle tek bir parça halinde kendinize doğru çevirin Çevirmenin sonunda hasta sırt üstü ve düz bir şekilde yatıyor olmalıdır.Herhangi bir kaza durumunda ortaya çıkan belirtiler birkaç hastalığın belirtilerine benzeyebilir. Böyle durumlarda en ağır hastalığın tedavisini uygulamak doğru olacaktır. Kaza halinde kazazedenin yanında sakin olmalı onu telkin etmeliyiz. Unutulmamalı ki solunumu durmuş hatta nabzı atmayan kişiler bile etraflarındaki olayları duyabilir ve hissedebilirler. Bir olaya müdahale ederken koruyacağımız soğukkanlılığımız, hem olaya doğru yaklaşmamızı sağlayacak hem de hastayı rahatlatacaktır. Bu sırada her müdahaleden önce hastaya ne yapacağımızı söylemek onu olacaklara hazırlayacak ve panik halini azaltacaktır.

  Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu her iki kurtarıcı nefesten sonra şah damarından nabız kontrolü yapılması gereklidir. Nabız kontrolü üç parmakla önce sağ taraftan sonra sol taraftan şah damarına baskı yaparak alınır. Eğer nabız alınamıyorsa kalp masajına geçilir. Önemli uyarı solunum varsa nabız alınamasa dahi kalp atıyordur,  ÇALIşAN KALBE ASLA KALP MASAJI YAPILMAZ.

  CPR(cor pulmoner resüsitasyon): Gerekiyorsa hastayı sırtüstü yatacak şekilde çevir
  Kendine doğru çekerek yavaşça yuvarla

  Solunum yollarını aç
  Başını arkaya at ve çenesini kaldır.

  Solunumu kontrol et
  3-5 saniye süresince bak, dinle ve hisset

  Eğer hasta nefes alıyorsa:
  Solunum yolunu açık tut
  Solunumu gözle
  Ağır bir kanama olup olmadığını kontrol et

  Eğer hasta nefes almıyorsa:
  İki tam nefes ver:
  Kafasını geride tut
  Burnunu parmaklarınla tıka
  Dudaklarını hastanın ağzının etrafına yapıştır
  Her biri 1-1½ saniye sürecek şekilde iki tam nefes ver
  Nefes verdikçe hastanın göğsün inip kalktığını izle

  Nabzı kontrol et
  şah damarını bulup 5-10 saniye nabzı hisset

  Hastanın nabzı varsa..
  Ağır bir kanama olup olmadığını kontrol et, varsa kontrol altına al
  Solunumu kontrol et
  Nefes almıyorsa suni solunum yap

  Nabız yoksa..
  Ağır bir kanama olup olmadığını kontrol et, varsa kontrol altına al
  Kalp masajına başla

  Elini koyacağın yeri bul
  Sternumun ucundaki çentiği bul
  İki parmak üstüne diğer elinin ayasının altını yerleştir
  Elini çentiğin üstünden kaldır ve diğer elinin üstüne koy
  Parmaklarını göğüs bölgesinden uzak tut 15 kere bastır
  Omuzlarını elinle aynı hizaya getir
  Sternumu 3-5 cm bastır
  10 saniyede 15 kere olacak şekilde bastır
  Bastırırken elinin her an göğüs kemiğinin üstünde olmasına dikkat et

  İki tam nefes ver:
  Kafasını geride tut
  Burnunu parmaklarınla tıka
  Dudaklarını hastanın ağzının etrafına yapıştır
  Her biri 1-1½ saniye sürecek şekilde iki tam nefes ver
  Nefes verdikçe hastanın göğsün inip kalktığını izle

  Masaj/suni solunum devirlerine başla
  15 masaj ve iki nefesten oluşan üç devir daha yap

  Nabzı yeniden kontrol et
  5 saniye için nabzı hissetmeye çalış

  Eğer kişinin nabzı varsa ve nefes alıyorsa..
  Solunum yolunu açık tut
  Solunumu kontrol et

  Eğer kişinin nabzı varsa ama hala nefes almıyorsa..
  Uzman bir kişi gelinceye kadar suni solunuma devam et

  Eğer kişinin nabzı yoksa ve nefes almıyorsa
  Uzman bir kişi gelinceye kadar kalp masajına devam et

  İki tam nefes ver:
  Kafasını geride tut
  Burnunu parmaklarınla tıka
  Dudaklarını hastanın ağzının etrafına yapıştır
  Her biri 1-1½ saniye sürecek şekilde iki tam nefes ver
  Nefes verdikçe hastanın göğsün inip kalktığını izle

  Masaj/suni solunum devirlerine devam et
  Doğru el pozisyonunu bul
  15 masaj ve iki nefesten oluşan devirlere devam et
  Nabzı her dakika kontrol et


  hiç istemediğimiz ama hepimizin başına gelebilecek acil durumlar için internette gezerken buldum...''bendenizciyim.com''dan alıntıdır..kendilerine teşekkür ederim.

 • #2
  paylasım ıcın tesekkurler ama sanrım bulunması gereken yer saglık ve orada vardı galıba ama yınede ıyı dusunulmus saygılar

  Yorum yap


  • #3
   dostum evet orda vardı ama bu daha ayrıntılı anlatılmış gibi geldi bana

   Yorum yap


   • #4
    olsun bılgı bılgı dır yeterkı faydalı olsun saygılar

    Yorum yap

    Hazırlanıyor...
    X