Duyuru

Gizle
No announcement yet.

heyy gidi koca yunus heyy ( YUNUS EMRE)

Gizle
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • heyy gidi koca yunus heyy ( YUNUS EMRE)

  halk şairi ve mutasavvıfı olan ve şiirleri Türk halkının yüzyıllar boyu mânevi besin kaynağı olan Yunus Emre’nin hayatı efsânelerle doludur. O, ne zaman yaşamış, nerede yaşamış ve ne zaman ölmüştür; bunlar kesin olarak belli değildir. Bolu veya Sivrihisar’da doğduğu rivayet edilir.

  Yunus’un ümmî yani hiç okumamış olduğu rivayeti meşhurdur. Düzenli bir eğitim görmediği yazılarındaki dil hatalarından da çıkarılabilir. Ancak eserleri okunduğuna, onu cahil saymaya imkan olmadığı anlaşılır. Yazıları pek çok şey bildiğini, zamanının kıymet hükümlerini, inanış tarzlarını pek iyi kavradığını gösterir. şiirlerinde dilce ve fikirce anlaşılmayan, izaha muhtaç parçalar mevcuttur. Fakat içlerinde pek açık, gayet doğal, özellikle düşündürücü olanları çoktur.

  Yunus şiirleriyle, ilâhileriyle, efsâneleriyle Türk halkının yüzyıllarca hâfızasında yer etmiş, dilinde canlanmış, ruhunda yaşamış ve göz yaşlarında akmıştır.
  Yunus Emre, büyük, engin ve içten bir halk şâiridir. O, temiz bir Türkçe ile halka Allah sevgisinin erişilmez heyecanını duyurmağa uğraşmış ve bunda da başarılı olmuştur. Ona göre, tabiatta her şey Allah’ı aramakta ve Allah’ı anmaktadır.

  Yunus’ta derin bir tasavvuf kültürü görülür. O, Oğuz lehçesinin en güzel eserlerini vererek Türk halk dilini edebi bir dil durumuna getirdi. Yaşadığı dönemde Farsça edebî dil, Arapça ise ilim dili idi. Yunus Emre, sade ve basit bir dille ilâhî düşüncelerin en güzel anlatımını verdi.

  Benim burda kararım yok,
  Ben burdan gitmeye geldim.
  Bezirgâmım metaım çok
  Alana satmaya geldim.

  Ben gelmedim dava için
  Benim işim sevgi için
  Dostun evi gönüllerdir
  Gönüller yapmaya geldim.

  diyen, gönüller ikliminin güneşi, büyük âşık Yunus Emre için yazılanlar diziye gelmez, koca bir kütüphaneyi doldurur. Aslında o yüzyılları kucaklar. Yüzyıllar onu söyler, seven ve sevilen gönüller, yüzyıllardır onu söyleşir. O, yüzyılların, âşk yüklü dertli dolabıdır inleyen...

  Benim adım dertli dolap
  Suyum akar yalap yalap
  Böyle emreylemiş çalap
  Derdim vardır inilerim.

  Suyum alçaktan çekerim,
  Dönüp yükseğe dökerim,
  Görün ben neler çekerim
  Derdim vardır inilerim.


  Yunus Emre’nin yaşadığı devir, Anadolu'nun içine dönük, umutsuz, bezgin bir dönemidir. Moğol akınları karşısında yenik düşen Anadolu Selçuklu Devleti, Türkmen Boylarının ikide bir ayaklanmasıyla tümden güçsüz kalmış, halktan koparak, kendi derdinde, kendi yaşantısını sürdürme çabasına düşmüştür. Üst üste gelen kıtlık ve sürekli kuraklıklar, bitkin ve ezik halkın yaşama umudunu kırmıştı.

  Halk, gerçek mutluluğun ölümden sonra var olacağını, bu geçici dünyada, arı-duru bir gönülle Tanrıya yönelmeyi. telkin eden mutasavvıf şeyhlerin çevresinde küme küme toplanmıştır. Yunus, bu ortamda, bir aşk ve sevgi güneşi olarak Anadolu'da doğmuş, umutsuzlara umut vermiş, Anadolu'nun gönlü ve dili olmuştur.

  Dağlar ile taşlar ile
  Çağırayım Mevlâm seni
  Seherlerde kuşlar ile
  Çağırayım Mevlâm seni.

  Mevlâsını, her yerde, her zaman çağıran Yunus, gençlik yıllarında büyük mutasavvıf Mevlâna Celâleddin'in sohbet meclislerine katılmış:

  Mevlâna Hüdavendigâr bize nazar kılalı
  Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır,

  beytiyle himmet nazarının gönlüne ayna olduğunu söylemiştir.
  Çeşitli söylentiler, Yunus Emre'nin yaşantısına renk katar. Bir kıtlık günü Hacı Bektaş-ı Velî'nin dergâhına varmış, buğday istemiş. Ona, buğday yerine “himmet” teklif edilmiş. “Hayır, demiş buğday isterim.” Çuvallarını buğdayla doldurmuşlar. Köyüne dönerken yarı yolda aklı başına gelmiş. Geri dönerek Hacı Bektaş'tan “erenler himmeti” dilemiş. “Senin kısmetin Taptuk Emre'dedir” demişler ve Taptuk Emre'ye ısmarlamışlar.

  Yunus, tam kırk yıl Taptuk Emre'nin Dergâhı'na odun taşımış. “Taptuk Dergâhı'na odunun eğrisi bile gerekmez” diyerek, kırk yıl tek bir eğri odun getirmemiş. Sonunda, muradına ermiş ve kendisine izin verilmiş.

  Dirildik pınar olduk,
  İrkildik ırmak olduk,
  Aktık denize daldık,
  Taştık Elhamdülillâh.

  Taptuğun tapusunda,
  Kul olduk kapısında,
  Yunus miskin çiğ idik
  Piştik Elhamdülillâh.


  diyerek, diyar diyar dolaşmış, içinde yanan ateşin közüyle, şiirler söylemeğe başlamış.
  Bundan sonra, Yunus'un gönlünde ilâhî aşk'tan başka bir şeye yer yoktur artık. Bu aşkın potasında yanıp yakılmakta, bu yanışın iniltileri Yunus'u ozanlaştırmaktadır.

  Artık Yunus yok, ortada aşk var, aşkın terennümleri var. Yunus, bu aşk harmanında savrulan buğday taneleri gibi estikçe aşk, döküldükçe aşk:

  Aşkın aldı benden beni
  Bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün'ü günü
  Bana seni gerek seni

  Ne varlığa sevinirim
  Ne yokluğa yerinirim
  Aşkın ile avunurum
  Bana seni gerek seni...

  Yunus Emre, Anadolu'da doğan, yine Anadolu'da batan bir tasavvuf güneşidir. Yaşadığı çağda Türkçe bir kenara itilmiş, hor görülmüşken, Yunus, Türk dilini, bütün incelik ve güzellikleriyle sırtlamış, ayağa kaldırmış, kendinden sonra gelen ozanlara öncülük etmiştir.

  Yunus Emre’nin dili, Anadolu'nun öz dilidir. Anadolu Türklüğünün yüreği Yunus'ta çarpar, bu yürek, tüm kükrekliğiyle Yunus'ta dile gelir :

  Gönlüm düştü bu sevdaya
  Gel gör beni aşk neyledi
  Başımı verdim kavgaya
  Gel gör beni aşk neyledi.

  Ben ağlarım yana yana
  Aşk boyadı beni kana
  Ne âkilim ne divâne
  Gel gör beni aşk neyledi.


  Onun doyumsuz sevgisinde, tüm insanlığın sesini duyarsınız. Bu seste gerçek inanç, Tanrı sevgisi, insan değeri ve var olmanın sevinci vardır. Tüm kötülüklerden arınmış, duru bir gönülle seslenir insanlığa:

  Adımız miskindir bizim
  Düşmanımız kindir bizim
  Biz kimseye kin tutmayız
  Kamu âlem birdir bize...

  derken, insanları anlayış ve dayanışmaya, birliğe ve dirliğe davet eder. Onun bu çağrısı “sevgi” ocağınadır. Seslenir:

  Gelin tanış olalım,
  İşi kolay kılalım.
  Sevelim sevilelim
  Dünya kimseye kalmaz.

  Yunus Emre’nin bilinen iki eseri vardır. Biri, Risaletü’n-Nushiyye ya da (Öğüt Risalesi) adıyla aruz ölçüleri içinde yazılmış, tasavvufî, ahlâkî, dinî bir eserdir. Ötekisi ise, asıl büyük şiir gücünü yansıtan Dîvân’ıdır.

  Son araştırmalara göre, Yunus Emre, 1321 yılında, yetmiş yaşlarında olduğu halde, hayata gözlerini kapamıştır. Porsuk suyu ile Sakarya’nın birleştiği yerde bir zaviyesi olduğu ve oraya gömüldüğü rivayetler arasındadır. Bursa’da gömülü olduğu da söylenir.

  Erzurum’daki Tuzcu Köyü yakınında, Manisa’nın Salihli ve Kula kazaları arasındaki Emre Köyü’nde, Keçiborlu kasabası civarındaki bir köyde Yunus Emre’nin mezarı diye gösterilen yerler varsa da onun asıl mezarının seven ve sevilenlerin gönlü olduğu bir gerçektir.

  UNESCO, 1971-1972 yılını bütün dünyada Yunus Emre Yılı olarak kabul etmiştir.

  Biz dünyadan gider olduk
  Kalanlara selâm olsun.
  Bizim için hayır dua
  Kılanlara selâm olsun
  Ecel büke belimizi
  Söyletmeye dilimizi
  Hasta iken hâlimizi
  Soranlara selâm olsun

  Tenim ortaya açıla
  Yakasız gömlek biçile
  Bizi bir âsân vechile
  Yuyanlara selâm olsun

  Selâ verile kasdımıza
  Gider olduk dostumuza
  Namaz için üstümüze
  Duranlara selâm olsun.

  Derviş Yunus söyler sözü
  Yaş dolmuştur iki gözü
  Bilmeyen ne bilsin bizi
  Bilenlere selâm olsun....


  hepimiz bu vatanın evlatlarıyız, hepimiz Türkiyeyiz, hepimiz Anadoluyuz, hepimiz ozanız, hepimiz aşığız,hepimiz sevda, sevgi insanlarıyız, velakin ağabeyler kardeşler, arkadaşlar hepimiz birer Yunus EMRE ' yiz.

  zıpkıncı.com daki tüm Yunus EMRE' lere..

  saygılarımla .....

 • #2
  Çok teşekkürler Nejat abi çok güzel bir yazı..

  Tüm insanlara..

  Gelin tanış olalım,
  İşi kolay kılalım.
  Sevelim sevilelim
  Dünya kimseye kalmaz.

  Yorum yap


  • #3
   benı bende demen.bende değilım.bir ben vardır bende. benden içerü. :lol: :lol: :lol:
   Eskilerden Pendikli z?pk?nc?.

   Yorum yap


   • #4
    Dünya umruna meyleni verme
    Sen de kurtulmazsın ecel elinden
    Ben filanım diye göğsünü germe
    Sen de kurtulmazsın ecel elinden

    İskender de geldi alemi gezdi
    Zaloğlu Rustem'in tahtını bozdu
    Yunus balığıyla deryayı yüzdü
    O da kurtulmadı ecel elinden

    Söyler derviş Yunus serveti saman
    Tacı tahtı aldı gitti Süleyman
    Lokmanlar derdine olmadı derman
    O da kurtulmadı ecel elinden

    Yunus Emre

    Yorum yap


    • #5
     MAL SAHİBİ,MÜLK SAHİBİ
     HANİ BUNUN İLK SAHİBİ,
     MAL DA YALAN,MÜLKTE YALAN
     GEL BİRAZDA SEN OYALAN!

     Yorum yap


     • #6
      Teşekkürler Nejat abi eline sağlık...

      Yorum yap


      • #7
       faydalı paylaşımınız için teşekkür ederim.
       Bal?k ça??rmay? bilmem, onlar beni ça??r?r


       Can ARSLAN ?stanbul 13/11/1971

       Yorum yap


       • #8
        cok guzel bır yazı nejat abi tebrıkler...

        Yorum yap


        • #9
         Yusuf'u Kaybettim         Yusuf; u kaybettim Kenan ilinde
         Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz
         Bu aklı fikr ile Leyla bulunmaz
         Bu ne yaredir ki çare bulunmaz

         Aşkın pazarında canlar satılır
         Satarım canımı alan bulunmaz
         Yunus öldüdeyu selan verirler
         Ölen beden imiş, aşıklar ölmez

         Yunus Emre

         Yorum yap


         • #10
          klavyene sağlık nejat ağbi.

          Yorum yap


          • #11
           Değerlerimize sahip çıkıp dimağlarımızı tazelediğin için teşekkürler Nejat abi.

           Okudum, okudukça bi daha okudum duygu doldum, etkilendim. Bi şeyler yazmak geldi içimden,

           Bugün varsın yarın yok,
           Sevgiye aç ol kine tok,
           şefkati bol affı çok;
           Gönüllere selam olsun.

           Dünya denen zevke dalmış,
           Bir nefeslik ömrü kalmış,
           Kim var ise şimdi aymış;
           Dostlara selam olsun.

           Türküz, Türkler kalmaz yaya,
           Binbir yürek çekmiş soya,
           Aşkın yurdu Anadoluya;
           Yunuslardan selam olsun.

           Yorum yap

           Hazırlanıyor...
           X