Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: 01 ekİm 2008 sonrasi sosyal gÜvenlİk yasasi

 1. #1
  ZIPKINCI Endien_ HUNTER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  27-10-2006
  Bulunduğu yer
  İZMİR-
  Yaş
  47
  Mesajlar
  1.755

  01 ekİm 2008 sonrasi sosyal gÜvenlİk yasasi

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
  Kanunu’nun 1 Ekimde yürürlüğe girecek maddeleri ile sosyal güvenlik alanında yeni
  bir dönem başlayacak.
  Sigortacılık alanında getirilen bazı düzenlemeler göre, kendi nam ve
  hesabına çalışanlar (Bağ-Kur’lular), iş kazası ve meslek hastalığı ile analık
  halinde ayakta tedavilerde günlük kazancının üçte ikisi, yatarak tedavide ise
  yarısı oranında geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek.
  Malullük aylığı için daha önce en az yüzde 66 oranında çalışma gücü kaybı
  aranırken, yeni dönemde bu oran yüzde 60’a indirilecek.
  İsteğe bağlı sigortalılık için daha önce SSK sigortalısında en az 3 yıl,
  Emekli Sandığı iştirakçisinde en az 10 yıl sigortalılık süresi aranırken, 1
  Ekimden sonra sigortalılık şartı kaldırılacak, ayrıca kısmi isteğe bağlı
  sigortalılık imkanı getirilecek.
  Tarım Bağ-Kur’luları ve köy muhtarlarına 15 günlük prim karşılığı 30
  günlük hizmet kazanma olanağı sağlanacak. 15 günlük esas alınan prim tutarı, her
  yıl bir gün artırılarak 15 yıl sonra 30 gün üzerinden prim alınacak.
  Yurt dışına götürülecek işçiler için sadece kısa vadeli ve Genel Sağlık
  Sigortası (GSS) kapsamı zorunlu tutulacak, dilerlerse isteğe bağlı sigortaya
  devam etmeleri sağlanacak. Prim oranları yüzde 13,5-19’a düşürülerek, prim yükü
  azaltılan işverenlerin uluslararası alanda rekabet güçleri arttırılacak. Bu
  durumdaki sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri daha önce sağlık
  yardımından faydalanamazken 1 Ekimden itibaren sağlık yardımı alabilecekler.

  KADIN SİGORTALILAR

  Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede özürlü çocuğu bulunan kadın
  sigortalılara, 1 Ekimden sonra geçen hizmet sürelerinin dörtte birinin hem prim
  ödeme gün sayılarına eklenmesi hem de emeklilik yaşından indirilmesi
  sağlanacak.
  Kadın sigortalılar, doğumdan sonra işten ayrılmış olmaları ve çocuğun
  yaşaması şartıyla en fazla 2 defa azami 4 yıllık süreyi borçlanabilecek.
  Emekli Sandığı iştirakçilerinin eş ve çocuklarına ölüm aylığı
  bağlanabilmesi için en az 10 yıllık hizmet şartı aranırken, yeni dönemde 5 yıl ve
  daha fazla hizmeti olan iştirakçinin ölümü durumunda hak sahiplerine ölüm aylığı
  bağlanacak.
  Kendi nam ve hesabına çalışanlar yüzde 20 sağlık, yüzde 20 sigorta primi
  ödemekteyken yeni dönemde toplamda yüzde 40 olan prim oranı yüzde 33,5’e
  indirilecek.
  Cenaze yardımı, emzirme ve evlenme ödeneği almayan kendi nam ve hesabına
  çalışanlara, 1 Ekimden itibaren cenaze yardımı, cenaze ödeneği ile evlenecek hak
  sahibi yetim kız çocuklarına aylığının 2 yıllık tutarı evlenme ödeneği
  verilecek.

  EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞMA, ASKERLİK BORÇLANMASI

  SSK kapsamında 1 Ekimden önce sigortalı olan ya da emekliliği hak edenler
  için, emeklilik sonrası çalışmaya devam etmeleri durumunda yüzde 30 oranında
  sosyal güvenlik destek primi ödenecek.
  Bu oranın yüzde 7,5’ini çalışan, geri kalan kısmını işveren karşılayacak.
  Ayrıca yapılan işin niteliğine göre yüzde 1-6,5 iş kazası ve meslek hastalığı
  primi yine işveren tarafından ödenecek. Çalışan isterse, sosyal güvenlik destek
  primi yerine diğer sigorta kollarının primlerini ödeyip emeklilikteki aylığını
  artırabilecek.
  1 Ekimden sonra sigortalı olup emekliliği hak eden birisi sosyal güvenlik
  destek primi ödeyerek çalışamayacak. Emekli bir sigortalı çalışmak istediğinde
  emekli aylığı kesilecek.
  Bağ-Kur kapsamında emekli olup yine Bağ-Kur kapsamında iş yapan kişiler,
  emekli aylığı kesilmeden yüzde 12 oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyerek
  çalışabilecek. Bu oran, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl 1
  puan artırılarak yüzde 15’e çıkacak.
  Askerlik borçlanması 1 Ekimden önce daha avantajlı olacak. Mevcut
  uygulamada askerlik borçlanması için borçlanılacak her bir ay için asgari ücretin
  yüzde 20’si tutarında ödeme yapılması gerekiyor. 1 Ekimden sonra bu oran yüzde
  32’ye yükselecek.
  Ayrıca borçlanma miktarının ödenmesine ilişkin sürede kısaltılacak.
  Mevcut uygulamada ödemeler 6 aya kadar taksitle yapılabilirken, yeni uygulamada
  ödeme süresi 1 ayla sınırlı olacak.
  Emekli aylıkları artık enflasyonun değişim oranı kadar artırılabilecek.
  Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin kazançların güncellenmesinde, 1
  Ekimden sonraki çalışılan süreler için gelişme hızının yüzde 100’ü yerine yüzde
  30’u dikkate alınacak.

  YIPRANMA HAKKI KALKACAK

  Halen çalışmakta olan tüm sigortalıları kapsayacak şekilde, iş kazası ve
  meslek hastalığı nedeniyle yüzde 25 ve daha yukarı oranda sakat kalan işçilere
  bağlanan gelirlere uygulanmakta olan alt sınır kalkacak. Böylece 1 Ekimden sonra
  sakat kalan işçiye ödenecek gelir, 1 Ekimden önceki miktarın önemli oranda
  gerisinde kalacak.
  Gazeteciler, matbaa işçileri, gemi adamları, uçuş personeli, kaynakçı,
  şeker sanayi çalışanları, posta dağıtıcısı gibi meslek gruplarının "yıpranma
  hakkı" olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı kaldırılacak.
  Sendika ve konfederasyonların başkan ve yönetim kurulu üyelerinin zorunlu
  sigortalı sayılması nedeniyle bu kişiler için de prim ödenecek.
  Kamuda çalışan işçilere yapılan ilave ödemelerden de prim kesintisi
  yapılacak, diğer ödemeler de prime tabi olabilecek.
  Çalışan ya da kurumdan aylık alan çocuksuz dul eşe bağlanacak ölüm aylığı
  oranı yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşecek.
  İşçiler için malullük ve ölüm aylığını hak etmek için 5 yıllık
  sigortalılık süresini doldurmak ve 900 gün prim ödemiş olmak şartı, halen
  çalışmakta olanları da kapsayacak şekilde 10 yıllık sigortalılık süresini
  tamamlamış ve 1800 gün prim ödemiş olma şeklinde yeniden düzenlenecek.
  Kocanın, ölüm aylığı için prim gün sayısına ilişkin şartı taşımaması
  durumunda askerlik hizmeti borçlanılabilirken, 1 Ekimden sonra askerlik
  borçlanmasıyla ölüm aylığı bağlama durumu ortadan kalkacak.

  SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

  GSS ile tüm vatandaşlar sağlık riskleri ve sağlık harcamaları yönünden
  güvence altına alınacak. Ülkede ikamet eden tüm kişiler (vatansızlar ve
  sığınmacılar dahil) GSS’den yararlandırılacak.
  Bağ-Kur’luların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli olan
  240 günlük prim gün sayısı 30 güne indirilecek. Böylece çiftçiler ve esnaf,
  sigortalı olduktan 1 ay sonra sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
  Mevcut uygulamada Bağ-Kur’luların, sağlık hizmetlerinden
  yararlanabilmeleri için hiç prim borçlarının bulunmaması gerekirken, 60 günlük
  borcun bulunması halinde bile sağlık yardımlarından yararlanmaları imkanı
  getirilecek.
  Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı, acil haller gibi durumlarda,
  Bağ-Kur’lunun sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için, borcunun olup
  olmadığına bakılmayacak.
  SSK’lıların sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli olan 90 ve
  bakmakla yükümlü oldukları için gerekli olan 120 günlük prim gün sayıları 30’a
  indirilecek.
  Sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için 1 yıl içinde 30 gün prim
  ödeme şartında, askerlik, grev gibi nedenlerle geçen süreler son 1 yıl hesabında
  dikkate alınmayacak.
  İşten ayrılan sigortalılar, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 6 ay
  süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken bu süre 90 güne düşecek.

  KADEMELİ SAĞLIK PRİMİ

  Aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olanların,
  vatansızlar ve sığınmacıların, 65 yaş veya özürlü aylığı, şeref aylığı, vatani
  hizmet aylığı, terörle mücadele aylığı alanların, harp malullerinin, Sosyal
  Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan çocukların, köy
  korucularının, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının Genel Sağlık Sigortası primleri
  devlet tarafından karşılanacak.
  Çalışması nedeniyle sigortalı olmayan veya ailesinde sigortalı
  bulunmayanlardan, aile içindeki kişi başına geliri; asgari ücretin 1/3’ü ile
  asgari ücret arasında olanlar 24 YTL, asgari ücret ile asgari ücretin iki katına
  kadar olanlar 73 YTL, asgari ücretin iki katından fazla olanlar 146 YTL ödeyerek
  sağlık hizmetlerinden istisnasız yararlanabilecek.
  Bu uygulamaya geçiş sürecinde Yeşil Kart uygulaması 2 yıl daha devam
  edecek, bu sürenin sonunda yürürlükten kaldırılacak.

  KIZ ÇOCUKLARININ DURUMU

  18 yaşından küçükler, herhangi bir şart aranmaksızın sağlık
  hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu kapsamdakiler, 18 yaşından sonra ise kendi
  adlarına veya anne-babaları üzerinden GSS kapsamında olmaya devam edecek.
  1 Ekimden sonra 18 yaşını dolduran kız çocukları anne-babalarının sağlık
  yardımından yararlanamayacak. Ancak, halen 18 yaşından büyük olup anne-babasının
  sigortalılığı nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olanların, çalışma ve
  evlenme gibi hallerle durumları değişmezse bu hakları da sürecek.
  Bağ-Kur’lu hastanın yol ve refakatçi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu
  tarafından karşılanacak. Mevcut uygulamada, sadece SSK ve Emekli Sandığı
  mensuplarının yol ve refakatçi giderleri kurumca karşılanıyor.
  İsteğe bağlı sigortalılık uygulamasında da değişikliğe gidilecek. Mevcut
  uygulamada, isteğe bağlı sigortalı olabilmek için SSK’da 1080 gün (3 yıl), Emekli
  Sandığı’nda 3 bin 600 gün (10 yıl) çalışmış olmak gerekiyor. Ayrıca emekli olana
  kadar da sağlık hizmetlerinden yararlanılamıyor. Yeni düzenlemeyle isteğe bağlı
  sigortalı olabilmek için gerekli olan çalışma şartı kaldırılıyor. Artık dileyen,
  isteğe bağlı sigortalı olabilecek ve sigortalı olduğu sürece sağlık
  hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle, part­time (kısmi zamanlı)
  çalışanlar ile usta öğreticilere de ay içinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı
  olarak tamamlayabilecek.
  Yurt içinde yapılamayan tetkikler yurt dışında yapılabilecek.

  KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ KURUMCA KARŞILANACAK

  Aşılar, kanser tarama testleri gibi kişiye yönelik koruyucu sağlık
  hizmetleri de ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu
  tarafından karşılanacak.
  Her yaştaki GSS’lilerin diş protez bedelleri Sağlık Hizmetleri
  Fiyatlandırma Komisyonunca tespit edilecek fiyatlar üzerinden karşılanacak.
  Sağlık hizmeti sunucularının alabilecekleri fark ücretine sınırlama
  getirilecek. Hastaneler, belirlenen fiyatın en çok yüzde 30’u kadar fark ücreti
  alabilecek. Kamuya ait sağlık hizmeti sunucuları ise sadece otelcilik hizmeti ve
  istisnai sağlık hizmetlerinden fark ücreti alabilecek, bunun dışındaki sağlık
  hizmetlerinden fark ücreti alamayacak.
  Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunsun ya da bulunmasın bütün
  sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, vatandaşlardan herhangi bir fark ücreti
  talep edemeyecek.
  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, tıp eğitimini, hizmet
  basamağını, alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak
  sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas olmak üzere ayrı ayrı
  sınıflandırabilecek.
  Ayaktan tedavilerde 2 YTL katılım payı alınacak. Birinci basamak sağlık
  hizmetlerinde bu katılım payını almamaya ya da daha düşük miktarlar tespit etmeye
  kurum yetkili olacak.
  Kurum, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde yapılan
  muayenelerde ise sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınarak katılım
  payı tutarını yarıya indirebilecek veya 5 kat artırabilecek.
  Katılım payı alınmayacak kişi ve haller ise şöyle:
  -İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık
  sigortalısı,
  -Askeri tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri,
  -Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri,
  -Aile hekimi muayeneleri,
  -Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
  -Kurumca belirlenen kronik hastalıklar,
  -Kurumca belirlenen hayati öneme haiz ortez, protez, iyileştirme araç ve
  gereçleri,
  -Organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri,
  -Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla
  yükümlü olduğu kişilerce, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığının,
  sigortalı ile hak sahiplerinin malullük, iş göremezlik raporlarında belirtilen
  rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığının kurum tarafından tespiti için yapılan
  sevkler nedeniyle,
  -İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara, şeref aylığı alan kişiler ile
  bunların eşlerinden,
  -Vatani hizmet tertibi aylığı alan kişiler,
  -Nakdi tazminat ve aylık bağlanılanlar,
  -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre
  korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler,
  -Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında
  aylık alanlar,
  -Vazife malulleri,
  -Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri
  hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile
  astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik
  eğitimine tabi tutulan adaylar,
  -Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü
  hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü
  hesabına okumaya devam eden öğrenciler.

 2. #2
  Karadeniz Avcısı Tolga Can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01-02-2007
  Bulunduğu yer
  Adapazarı
  Mesajlar
  7.334

  Cevap: 01 ekİm 2008 sonrasi sosyal gÜvenlİk yasasi

  Bekâr, çalışmayan okumayan kız çocukları 18, okuyan kızlar 25 yaşından sonra kendi sigorta primlerini ödeyecek..

  1 Ekim 2008 tarihi, sağlık hizmetlerinde milat olacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin uygulamaya girmesiyle ilk şok, kız çocuklarında yaşanacak. Bekâr, sigortalı bir işte çalışmayan ve okumayan kız çocukları 18, okuyan kız çocukları ise 25 yaşından sonra anne veya babasının sigortası üzerinden sağlık hizmeti alamayacak. Halen geçerli uygulama ile bekâr kız çocukları ile dullar, sigortalı bir işte çalışmıyorlarsa yaşlarına bakılmaksızın ebeveynlerinin sigortası sayesinde teşhis, tedavi, ilaç, ameliyat vb sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Yeni dönemde, sadece aylık gelir payı brüt asgari ücretin üçte birinden az olan (212.90 YTL) ailelerde çocukların sağlık primini devlet üstlenecek.

  PRİM ORANI YÜZDE 12
  GSS'nin devreye girmesiyle birlikte çocuklar, 18 yaşına kadar ailelerinden, 18 yaşını geçmiş lisede okuyorsa 20 yaşına kadar, üniversitede okuyorsa 25 yaşına kadar yine ebeveynlerinin sigortasından yararlanarak sağlık hizmeti alabilecek. Ancak anne veya babasının sigortası sayesinde sağlık hizmeti alan kız çocukları 1 ekimden sonra evlenir ve sonraki bir tarihte boşanırsa eskisi gibi ailesinin imkânını kullanamayacak, kendi primi ödemek zorunda kalacak.

  Paylaşım için teşekkürler, Olan kız çocuklarına olacak gibi gözüküyor.
  Gerçi Kadın, Erkek, Çoluk çocuk her gün bir değişiklik oluyor.
  Allah sonumuzu hayır etsin
  Security Chief/Adige/Ne Mutlu Türküm Diyene
  Sudan çıktı. Ruhunu iki tekerde taşıyor.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Yagmur Sonrasi Izmit Korfezi
  By Hüseyin ŞAHİN in forum Üye Duyuruları
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 25-03-2008, 20:42
 2. SU ALTI BAYILMALARI İÇİN GÜVENLİK YELEĞİ
  By Aşkın YILDIRIM in forum Duyuru
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 02-11-2006, 13:18
 3. firtina sonrasi..
  By m.çolpan in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 30-09-2006, 12:08
 4. SAHİL GÜVENLİK
  By merlin in forum Su Ürünleri Kanunu, Tüzükleri ve Talimatları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 21-08-2006, 13:13
 5. dalis sonrasi kiyafeti nasil saklamali
  By erdogan in forum S.S.S
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28-02-2005, 14:08

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195