Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Balık Anatomisi

 1. #1
  Karadeniz Avcısı Tolga Can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01-02-2007
  Bulunduğu yer
  Adapazarı
  Mesajlar
  7.334

  Balık Anatomisi

  BALIKLARIN ANATOMİSİ

  İnsanların sürekli aklında olan ve bazen cevabını bulamadıkları konulara deyineceğiz.
  Balıklarında duyuları var mı ?

  Balığın midesi,bağırsakları,kalbi, sinir sistemi vardır. Acı duyar. Dokunma duyusunda
  şaşırtıcı bir duyarlılık olduğunu söyleyebiliriz. Tat alma ve hissetme duyularını derisiyle
  yerine getirir. Ayrıca koku alma organları, iç kulakları bulunmaktadır.  Balıklarda görme ;
  Pek çok balığın gözü tek yönlü görür, her iki göz aynı maddeye bakmaz, aynı maddeyi görmez. Başın üzerinde bulunan gözlerin ikisiyle görme oluşabilirde; Bunlar iki gözü aynı noktaya yöneltirler üç boyutlu görüş elde edebilirler. "lateral line sistem" denilen kenar duyuları ile çok uzaklardan olayları farkederler. Balıkların renk görme hassaslıklarıda vardır, farklı ışıktan ve parlak ışıktan tedirgin olurlar.
  Balıkların göz kapakları yoktur çünkü su ortamında nemden sakınmaları gerekmez.

  İnsanlar suyun içersinde bulanık görürler. Balıklarda dışarıyı seçemez.
  Bu duruma http://zipkinci.com/tatli-su-balikla...tml#post539220 dahil değildir.

  Tat alma organı ;
  Balıklarda tat alma cisimcikleri dudaklarda, farinkste, burun epitelinde, baş derisinde, bıyıkların uçlarında yerleşmiş olduğu gibi bazılarında da ağız içinde yerleşmiştir. Balıklarda dil yoktur. Olanlarında da gelişmemiştir. Sazanların ağzı içinde çok kalın kastan yapılmış yastık şeklinde bir yapı bulunur. Bu organ tat almaya yarar. Balıklar bazı maddeleri memelilerden daha iyi ayırt edebilirler. Dokunma duyusunda bıyıkların rolü büyüktür. Bıyıklar tat almada etkili olduğu gibi, besin bulma ve dokunma organı olarak da görev yaparlar.

  Duyu Organı ;
  Balıkların baş, gövde ve yüzgeç derileri üstünde tomurcuk veya çukurcuklar halinde küçük duyu organları mevcuttur. İçlerinde sinir uçları dallanmış haldedir. Görevleri; yaklaşan düşmanı, sıcaklık değişimini, besin ve tuzluluğu hissetmektir. Duyuda yan organın da etkisi önemlidir. Bazı derin deniz balıklarının yüzgeç ışınlarında uzamış olan bazı kısımlarında duygu organları yer almıştır.

  İşitme ve yan organ (Yanal çizgi) ;
  Balıklarda dış ve orta kulak yoktur. İşitme organı bir kapsül içinde bulunan iç kulaktan ibaret olup, sudaki ses titreşimlerini idrak eder. Bu işitme organına “labirent” denir. İşitmede etkili olduğu gibi, dengenin sağlanmasında, ağırlık ve yerçekimi tespitinde de önemli rol oynar. İçlerinde kalsiyum karbonattan yapılmış “otolit” adı verilen cisimcikler de bulunur. Bazı balıklarda hava kesesinin ön kısmının her iki yanında iç kulakla ilişkili dörder adet kemikcik bulunur. “Weber cihazı” adını alan bu sistem ses dalgalarını ve basınç değişimini iç kulağa ileterek daha iyi işitmeğe yardım eder. Küçük frekanslı titreşimler, yanal çizgi sistemiyle idrak edilir. Bu, vücudun yanlarında derinin altında uzanan içi mukus dolu bir çift kanaldır. Belirli aralıklarla bu kanalı pulların arasından veya ortasından dışarı bağlayan yollar, bu yolların ucunda içinde sıvı ve sinir hücreleri bulunan bir torba vardır. Sudaki titreşimler bu sıvıya geçerek sinir hücreleri tarafından idrak edilir. Mesaj daha sonra sinirler vasıtasıyla beyne iletilir.

  Bir başka balığın hareketinin doğurduğu titreşimleri, yanındaki balık bu yolla duyar. Yan organ çok alçak frekanslı titreşimleri idrak edip işitmeye yardımcı olduğu gibi, su akıntısının yönünü, sıcaklık ve soğukluk farklarını da tesbit eder. Yan organ işitmede de yardımcı olur. Ses ve basınç dalgalarını tesbit edebilir. Kemikli balıklarda, vücudun her iki yanında solungaçlardan kuyruk yüzgecine kadar uzanır.

  Koku duyusu ;
  Balıklarda burun (nostril), solunum için değil, suda çözünmüş kimyasal maddeleri koklamaya yarayan bir duyu organıdır. Koku alma kapsülleri üst çene üzerinde bulunan bir çift (veya bir adet) burun çukuruna yerleşmiştir. Koku maddelerini taşıyan su burun deliklerine girip çıkarken, koklama kapsüllerini yalayarak sinirleri uyarır. Bu duyu köpek balıkları gibi bazı balıklarda çok kuvvetlidir. Köpek balıkları kan kokusunu yüzlerce metre uzaktan alabilirler.

  Yüzme kesesi ;
  Balıkların suda batmadan durmasını sağladığı için önemlidir. Sindirim kanalının bir uzantısı olup, sırt tarafta torba şeklindedir. İçi CO2, O2 ve NO2 gazları ile doludur. Balığın yoğunluğunu, suyun yoğunluğuna göre ayarlar. Balık suda batmadan durmak için, içindeki gazı artırarak keseyi şişirir. Yüzerken havasını azaltır. Bazı balıklarda yüzme kesesi ikiye ayrılmıştır. Yüzme kesesi solunum, hidrostatik görev, ses meydana getirme ve bazı uyartıları hissetmede de etkilidir. Bütün balıklarda hava kesesi bulunmaz. Böyle balıklarda yağlı vücut ve göğüs yüzgeçleri batmalarına mani olur. Dip balıklarında yüzme kesesinin dışarıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Gaz özel bir sistemle hava kesesine doldurulur ve boşaltılır. Bu durumda karşımıza beş tip balık çıkmakta; Fizostom balıklar ve Fizoklist balıklar. Fizostom balıklarda hava kesesi yutakla bağlantılı olduğu için gaz girişi çıkışı sorun olmamaktadır ama Fizoklist balıklarda herhangi bir yutak bağlantısı olmadığından gaz giriş çıkışını "Rete Mirable" dediğimiz kılcal damar ağı yardımıyla olduğu bulunmuştur. Rete mirable mekanizmasında; gaz bezinden toplardamarlara laktik asit verilir.Laktik asit oksijen bağlanma yeteneğini düşürerek atardamarlarda yüksek kısmi oksijen basıncı oluşmasını sağlar.Bu olay tekrarlanarak tepe noktasındaki oksijen basıncının iyice yükselmesi sağlanır ve yüzme kesesinin içine diffüzyonla hava girşişi olur. Kan damarlarındaki bu ters akımdan dolayı oksijen keseden dışarı çıkamaz.

  Balık boyu: Ağız kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğudur.

  Üreme ;

  Yumurtlama zamanlarında dişi balık, türüne bağlı olarak yumurta bırakır. Erkek, yumurtalar üzerine sperm ihtiva eden sıvısını püskürterek yumurtaları döller. Böyle döllenmeye vücut dışında cereyan ettiğinden “dış döllenme” denir. Yumurtadan çıkan yavrular, etraftaki “plankton” denen küçük organizmaları yiyerek gelişirler. Köpek balığı gibi bazı balıklarda döllenme, dişinin vücudunda olur. Yumurtalar vücud içinde açıldığından doğuruyormuş hissini verir. Böyle doğurucu balıklara “ovovivipar” denir. Zaman zaman bazı balıklar hermofrodit (erkek ve dişi organa sahip) olurlar. Uskumru, sazan ve alabalıklarda bu duruma rastlanır.


  Bilindiği gibi, balıklar solungaçlarıyla solurlar. Ağızdan alınan su devamlı
  olarak bunlardan geçer. Fakat suyun dışında az da olsa belirli bir süre kalabilen
  balıklar mevcuttur.

  Anatomisi farklı Olan Türler ;

  Uçan balık, zamanının çoğunu su dışında geçirmemesine rağmen ilginç bir örnektir.
  Suda hızla yüzer ve kuyruğunu sert, şiddetli hareketlerle oynatır.
  Sonra bedeninin yan tarafındaki kanatçıkları açılırcasına yayılır,
  hızı artar ve sudan dışarı sıçrar.

  Bu durumun daha ilginç bir örneği "tüneyen balık" tır. Bunlar Uzak Doğu'da bulunur.
  Uzunlukları 8 santimle 30 santim arasında değişir. Gerçek anlamıyla karaya çıkıp,
  "galsama" da denilen solungaçlarının dış yüzeyindeki,
  hareket yeteneği olan dikenimsi kılçıkları kürek yerine kullanırlar.
  Böylelikle toprak üzerinde hareketlerini sağlarlar.

  Kuyruklarının hareketi ve yüzgeçlerinin yardımıyla düpedüz yürürler.
  Güvenilir bilimsel kaynaklara göre, bu balıklar ağaçlara da tırmanabilmektedir.
  Nitekim yerden birbuçuk metre yükseklikte, ağaç gövdesine tırmanmış bu tür balıklar
  görülmüştür. Başka türlü söylemek gerekirse, "balığın kavağa tırmanma"
  imkansızlığı bu tür balıklar için geçerli değildir.

  Bu balıkların solungaçları da su dışında, havada belirli bir süre soluyabilmelerini
  sağlayacak şekilde gelişmiştir.

  Çamur balığı diye tanımlanan başka tür bir balık,biraz da su kaplumbağasını andırır.
  Ön yüzgeçlerini karaya çıkmak, hatta ağaca tırmanmak için kullandığı bilinmektedir.
  Afrika'nın belirli sularında bulunan ciğerbalığı, gerçek anlamda gelişmiş ciğer yapısına
  sahiptir. Böylelikle su dışında yaşayabilir. Yaşadığı suyun kuruması halinde,
  bu yüzden zorluk çekmez .Bütün yaz mevsimini suyun dışında uyuyarak geçirebilir.  Yüzgeç, balığın su içeresindeki hareketine yardımcı olan organlardır. Balıklarda yüzgeçler kara hayvanlarındaki kol ve bacaklara eşdeğerdir. Balığın su içerisindeki yüzme işlemi büyük ölçüde kaslarla sağlanır. Bu harekete farklı yüzgeçli değişik görevler için yardımcı olurlar.

  Yüzgeçler
  1- Tek yüzgeçler
  2- Çift yüzgeçler
  3- Diffuserk tip
  4- Homoserk tip
  5- Heteroserk tip
  6- Görevleri


  Tek yüzgeçler ;
  Sırt yüzgeci (Dorsal yüzgeç)
  Kuyruk yüzgeci (Kaudal yüzgeç)
  Anal yüzgeçler
  Adipoz (yağ) yüzgeçler  Yağ yüzgeci,
  Bazı kemikli balıklarda bulunan bir yüzgeç türü. İçinde yüzgeç-iskeleti ya da destek aldığı her hangi kemik parcaları bulunmaz. Bilimsel adı "Adipose" yağ yüzgeci anlamına gelir ama bu yüzgeç aslında yağdan oluşmaz, aslında ettendir.
  Yağ yüzgeçleri kemikli balıkların sekiz takımında bulunur:
  Percopsiformes
  Myctophiformes
  Aulopiformes
  Stomiatiformes
  Salmoniformes
  Osmeriformes
  Characiformes
  Siluriformes
  Yağ yüzgecinin ölçüsünde büyük farklar vardır. Genelde diğer yüzgeçlerden ufaktır, ama bazı türlerde asıl sırt yüzgecinin büyüklüğünü bile aşabilir. Bu yüzgecin görevi hakkında bilim adamları henüz ortak bir görüşe sahib değillerdir. Salmonidae familyasının yağ yüzgeci üzerine, hidrodinamik ve akıntının yönünü tespit etme fonksiyonları üzere araştırmalar sürmektedir.

  Çift yüzgeçler ;
  Göğüs yüzgeci (Pektoral yüzgeç)
  Karın yüzgeci (Ventral yüzgeç) 3'e ayrılır:
  Abdominal tipte : Pektoral yüzgeçler önde,ventral yüzgeçler arkadadır. Çoğu balık bu tipte ventral yüzgeç taşır. (hamsi,kefal,alabalık)
  Torasik tipte : Pektoral yüzgeç ve ventral yüzgeçlerin herikisi de aynı hizadadır.(çipura,dülger,iskorpit)
  Jugular tipte : Ventral yüzgeçler önde, pektoral yüzgeçler arkadadır.(fener balığı, dil balığı, pisi balığı)
  Yüzgeçler, iki katlı bir deri kıvrımıyla onu destekleyen elemanlardan oluşmuştur. Destek elemanları segmentsiz, tek parçalı, sert ve sivri uçlu dikey ışınlar ile segmentli ve çoğunlukla uçları çatallanmış yumuşak ışınlardır. Bazı balık türlerinde, özellikle alabalıklarda, sırt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında bir yağ yüzgeci (adipöz yüzgeç) bulunmaktadır. Bu yüzgeç diğer yüzgeçlerde bulunan yüzgeç ışınlarını ihtiva etmez.

  Kuyruk sapının ucuna bağlanan ve kuyruk kısmını çevreleyen yüzgece kuyruk yüzgeci (kaudal) denir. Bu yüzgeç balık türleri arasında değişik şekillerde gösterilir.

  Diffuserk tip ;
  Omurganın ucu düz olarak, hiçbir kıvrım yapmadan kuyruk ucuna kadar uzanır, kuyruğu iki eşit parçaya ayırır. Dolayısıyla kuyruk yüzgeci tek parça ve sonu sivri olan bir görünümü arz eder. (örn : Agnatha, Dipnoi)

  Homoserk tip ;
  Çatallı kuyruklu balıklarda kuyruktaki iki lob birbirine eşit olmasına homoserk tip kuyruk yüzgeci denir. (örn : Hamsi, İstavrit, Levrek)

  Heteroserk tip ;
  Kuyruk yüzgecinin iki lobu birbirinden farklı büyüklükte olmakta ve son kuyruk omurları üst loba doğru yönelmiş bulunmaktadır. (örn : Squaliformes (köpekbalıkları), Mersinbalıkları)

  Bazı balıkların erkeklerinin anal yüzgeci değişikliğe uğrayarak uzanmış bir cinsiyet (kopulasyon) organı oluşmuştur. Bazı balıklarda gerek sırt yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında gerekse anal yüzgeçle kuyruk yüzgeci arasında çok sayıda küçük kolayca sağa sola dönebilen yüzgeçler bulunur. Bunlara yalancı yüzgeç adı verilir.

  Görevleri ;
  Yüzgeçler balığın su içindeki hareketine yardımcı olan organlardır. Kuyruk yüzgeci sağa sola hareketle balığın ileriye doğru hareketini sağlar. Sırt ve anal yüzgeçler vücudun yön almasını sağlarlar. Ani ve hızlı dönüşlerde yön değiştirir.

  Kaynak :
  Vikipedi, Google Web (fish anatomy)
  Konu Tolga Can tarafından (23-12-2009 Saat 19:28 ) değiştirilmiştir.
  Security Chief/Adige/Ne Mutlu Türküm Diyene
  Sudan çıktı. Ruhunu iki tekerde taşıyor.

 2. #2
  Yönetici Eren ATEŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09-03-2006
  Bulunduğu yer
  Çanakkale
  Mesajlar
  7.759

  Cevap: Balık Anatomisi

  Eline sağlık Tolga.


  Eren ATEŞ ---- Çanakkale / Merkez

  ** ZıpkıncI Yöne-TeaM **

  >> Sağım Marmara, solum Ege... İnsan daha ne isteyebilir ki? <<

 3. #3
  ZIPKINCI lewrek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17-10-2009
  Bulunduğu yer
  izmir
  Yaş
  29
  Mesajlar
  573

  Cevap: Balık Anatomisi

  bilgler için tşkkürler ama görme duyusuna deyinilmemişmi yoksa bnmi göremedim bnce bzim için önmli olan önce gözleri sonra kulaklar ve diğerleri çünkü biz avcıyız balık bizi nasıl görür kamuflaja aldanırmı nekdr uzaklıktan görebilir gibi...
  İlhan GÜNDÜZ 0 rh +
  07.02.1989
  izmir ekonomi üniversitesi

 4. #4
  Karadeniz Avcısı Tolga Can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01-02-2007
  Bulunduğu yer
  Adapazarı
  Mesajlar
  7.334

  Cevap: Balık Anatomisi

  Alıntı lewrek Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bilgler için tşkkürler ama görme duyusuna deyinilmemişmi yoksa bnmi göremedim bnce bzim için önmli olan önce gözleri sonra kulaklar ve diğerleri çünkü biz avcıyız balık bizi nasıl görür kamuflaja aldanırmı nekdr uzaklıktan görebilir gibi...
  Görme kısmını başka bir konu ile birleştirmek için eklememiştim.
  İstediğin bilgileri avlanma teknikleri kısmında bulabilirsin.
  Konu başlığında da belirtildiği gibi dersimiz " Anatomi"
  Security Chief/Adige/Ne Mutlu Türküm Diyene
  Sudan çıktı. Ruhunu iki tekerde taşıyor.

 5. #5
  Yönetici Olcay Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08-04-2005
  Bulunduğu yer
  Ordu/Medreseönü
  Yaş
  47
  Mesajlar
  4.673

  Cevap: Balık Anatomisi

  Emek vermişsin.Bölük pörçük bildiğimiz bilgilerin toparlanması güzel olmuş eline sağlık.
  OLCAY ŞEN (mavitutku52@hotmail.com)
  ORDU/MEDRESEÖNÜ 1971

  Toprak insanı topraktan, deniz insanı da sudan yaratılır.Topraktan olanlar toprağa dönerler sudan olanlar akıp denize karışırlar.

  RÜZGAR HAREKETLERİ CANLI


 6. #6
  Karadeniz Avcısı Tolga Can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01-02-2007
  Bulunduğu yer
  Adapazarı
  Mesajlar
  7.334

  Cevap: Balık Anatomisi

  Emeğin yanında birazda sinir sahibi oldum diyebilirim.
  Yabancı sitelerden olmayan ingilizce ile çeviri yapmaya çalıştım.
  Aslında çok işimize yaramayacak ama bilsekde zararı olmayacak bir çok bilgi var.
  Sonrasında bir iki terim arayım derken, konunun yarısını türkçe olarak gördüm.
  Konu aslında çok uzundu. Bende kategorilere böldüm. Net bilgileri topladıkça paylaşmaya devam. Foruma katkısının olması dileklerimle.
  Security Chief/Adige/Ne Mutlu Türküm Diyene
  Sudan çıktı. Ruhunu iki tekerde taşıyor.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. güzel balık cici balık:)
  By semih özer in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 35
  Son Mesaj: 02-09-2009, 22:04
 2. Her türlü..Ak balık..Kara balık..
  By Asil Orhunöz in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 14-08-2009, 19:27
 3. Muhabbet Team İskenderun Şubesi ( Sucuk Değil Balık Balık :)
  By Kayhan YILDIRIM in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 51
  Son Mesaj: 13-05-2009, 21:41
 4. nasıl balık ?!.. güzel balık ?!..
  By gkhnyrn in forum Photo - Fotoğraf Albümü
  Cevaplar: 33
  Son Mesaj: 18-09-2007, 01:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498